Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning - en investering i dig själv och din arbetsplats

Hos oss hittar du flera arbetsmiljöutbildningar som är högst nödvändiga för att arbeta säkert på riskfyllda arbetsplatser. Självklart får du ett intyg efter avslutad utbildning! Är det bråttom? Flera av våra kurser går att genomföra som självstudier. Så då kan du börja redan idag!

Våra utbildningar uppdateras ständigt och vi följer lagändringar så du kan känna dig trygg med att den kunskapen som vi förmedlar är aktuell. Vår kundservice är bemannad och finns det några frågor under eller efter kursen är det bara att ringa, maila eller chatta med oss. Om du är osäker på vilken utbildning som passar dig kan du kontakta oss, vi guidar dig så att du hamnar rätt!


BAS P och BAS U

Detta är utbildningar för dig som arbetar inom byggbranschen. BAS står för byggarbetsmiljösamordnare. P för projektering och planering och U för utförande. Både BAS P och BAS U ger dig ett ID06 certifikat och ett intyg som beskriver kursens innehåll. Under utbildningen går vi igenom arbetsmiljölagen, överträdelser, straff och sanktionsavgifter, bygg- och anläggningsföreskriften AFS 1999:3, olika arbeten som asbest samt demonstration av en modell för en arbetsmiljöplan.

Den här utbildning är lärarledd och livestreamas. Allt du behöver är en bra internetuppkoppling så kan du hänga med vart du än befinner dig. Det går även att söka ekonomiskt stöd för kursen hos afa-försäkringar. Om du jobbar med projektering och planering eller utförande inom bygg så är det bra att gå den här kursen ungefär vart femte år. På så sätt håller du dig ajour och missar inga viktiga lagändringar eller bestämmelser. Kurserna finns på engelska så även de som inte är svenskspråkiga kan ta del av utbildningen.

Bam utbildning

Arbete på väg

Den här utbildningen är essentiell för dig som jobbar på och nära vägar. APV- arbete på väg nivå 1, ger dig en genomgång av Trafiksäkerhetsverkets säkerhetsföreskrifter. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för hur man skapar en säker vägarbetsplats, vägarbetsområdets zoner och vad för vägmärken och skyddsanordningar som kan brukas, vem som ansvarar för vad samt vilka lagar och regler som styr. Du får självstudiematerial i form av broschyrer så som “Passerande trafik vid vägarbete”, “TRVR Apv Trafikverkets tekniska råd”, “Bilaga till IFS2009-4 Säkerhet vid arbete på väg”, “Bra arbetsmiljö på väg – checklista”, “Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning” och många fler. Kursen ger ett ID06 certifikat där vi skriver in att du tagit del av den här kursen. Detta är en webbaserad självstudiekurs och du kan börja direkt, vi skickar allt material du behöver!

Heta arbeten

Att ha en relevant säkerhetsutbildning för sin arbetsplats blir allt mer viktigt. Inte minst när det kommer till heta arbeten. Detta är utbildningen för alla som skall utföra brandfarliga och heta arbeten, skriva tillstånd eller vara brandvakt. Även du som beställer den här typen av arbeten kan med fördel gå utbildningen. Kursen innehåller ​​brandkunskap om släckning och utrustning, brandfarliga varor, brandskyddsorganisation, vad det finns för ansvar och lagar, kontrollblankett och tätskiktsarbete.

Försäkringsbolagen kräver att personer som utför brandfarliga arbeten på tillfälliga arbetsplatser, och de som är ansvarig, är utbildade och har certifikat. Ifall det sker en olycka och föreskrifterna inte följts så har försäkringsbolaget rätt att göra avdrag på skadeersättningen. Efter avslutad kurs och kunskapsgenomgång får du som gått utbildningen ett ID06 certifikat. Certifikatet kan vara till hjälp vid upphandlingar och om olyckan är framme. Det är alltid bra att kunna styrka din giltiga säkerhetsutbildning.

Den här kursen är livestreamad och lärarledd vilket är bekvämt och enkelt för de flesta. Vi kan också anpassa utbildningen för ditt företag om det är flera som behöver kompetensutveckling. Kontakta oss för mer information!

Allmän ställning 2-9 m

Är du ställningsbyggare, arbetsledare eller annan som arbetar med ställning? Den här kursen är för dig! Syftet är att öka din medvetenhet och kunskap om risker på jobbet så att du kan förebygga och förhindra olyckor. När du genomfört kursen kommer du kunna skapa en trygg och säker arbetsmiljö för dig själv och dina medarbetare som arbetar med och på ställningar 2-9 meter. Den här utbildningen finns på engelska för de som inte tala svenska.

Uppförande, nedmontering eller väsentlig ändring av en ställning ska enligt AFS 2013:4 15 § ledas av en kunnig person med betryggande kompetens och erfarenhet av liknande arbete. Den ansvariga ledaren ska ha genomfört en ställningsutbildning samt ha minst den samma teoretiska utbildningsnivån som de andra arbetarna har. De som gör arbetet på ställningen ska ha fått relevant utbildning och information för det jobb som skall utföras samt tagit del av de risker som det kan innebära.

Självstudiekursen ”Allmän ställning 2–9 meter” förbereder dig inför arbetslivet så att du på ett säkert sätt kan bygga upp och ta ner ställningar. Du får material som text och frågor som du studerar själv på valfri plats. Kursen är uppdelad i flera moment så du måste göra en kunskapskontroll efter varje del för att kunna gå vidare. Kursen kan genomföras var som helst där det finns internet. Med lite koncentration tar den här kursen bara några timmar att klara av. Efter avslutad kurs får du kursintyget direkt till din e-post.

Entreprenadjuridik 1 och 2

Kursen är för dig som är entreprenör, projektledare, beställare eller som behöver lära dig mer om entreprenadjuridik, AB04 och ABT06. Entreprenadjuridik 1 är en grundkurs, för den behövs ingen tidigare utbildning eller erfarenhet. Entreprenadjuridik 2 är en fördjupningskurs som kräver att du gått Entreprenadjuridik 1. Båda utbildningarna utförs på plattformen TEAMS av juristen Tobias Svadling som är flitigt anlitad som expert inom området.

OSA - Organisatorisk och social arbetsmiljö

På senare år har man förstått att en säker arbetsmiljö inte bara innebär brandskydd och ventilering utan även organisatoriska och sociala aspekter. Mobbning är inte något som bara sker på skolgården utan kan även drabba en arbetsplats. Dålig kommunikation och rörigt ledarskap kan skapa oro och missnöje vilket försämrar den allmänna hälsan bland de anställda. Personalen är det viktigaste ett företag har så det är viktigt att ta hand om den!

OSA utgår ifrån Arbetsmiljöverkets direktiv om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen inriktar sig på ämnen såsom kränkande särbehandling, arbetsbelastning och arbetstidens förläggning. Det är bra att ta hand om och utbilda sig kring dessa frågor innan det hinner bli ett problem. Utbildningen finns även på engelska så även de som inte är svenskspråkiga kan ta del av den. Detta är en självstudiekurs med delmoment. Du kan genomföra den själv på nätet och får ett intyg till din mail när kursen är genomförd.

Välkommen

Vi är Branschutbildarna Sverige AB, ditt val när det kommer till kompetensutveckling. Hos oss kan du hitta utbildningar som passar dig och din verksamhet. En bra arbetsmiljö gör arbetsplatsen mer attraktiv och bidrar till minskad personalomsättning, färre sjukskrivningar, högre kvalitet och lägre kostnader. Kontakta oss idag!

Kontakt

Branschutbildarna Sverige AB
Box 59
792 21 Mora

Telefon: 070-675 88 01

E-post: kontakt@arbetsmiljökurser.se

Säkra er arbetsplats, kontakta oss idag