Utbildning för
arbetsplatsen

En bra arbetsmiljö ger bättre resultat

Utbildning för
arbetsplatsen

En bra arbetsmiljö ger bättre resultat

Utbildning i BAM - viktigt för alla

För att alla ska trivas och känna sig trygga är det viktigt med en bra arbetsmiljö. Vi kan erbjuda utbildningar i BAM (kort för “bättre arbetsmiljö”) för att hjälpa ditt företag med detta. Våra utbildningar finns i olika omfattning beroende på vilka behov ditt företag har. Från fördjupande tredagarsutbildningar som är framtagna av Prevent till grundkursen på en dag. Vi har även fördjupningskurser för den som gått grundkursen eller som behöver fräscha upp sina gamla kunskaper kring arbetsmiljö. Våra kurser är digitala vilket gör att du kan ta del av utbildningen vart du än befinner dig. På ett engagerande sätt går våra kursledare igenom vad du behöver veta för att upptäcka och förebygga risker så att du och dina medarbetare kan få den bästa möjliga arbetsmiljön. BAM utbildningen finns även på engelska. Kontakta oss idag så hjälper vi dig hitta rätt utbildning!


BAM utbildning - olika kurser för olika företag

Vi erbjuder olika utbildningar beroende på den studerandes roll i företaget och företagets storlek. Vår mest djupgående utbildning, BAM- tredagarskurs, är framtagen av Prevent - Arbetsmiljö i samverkan. Prevent är en sammanslutning av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Den rekommenderar vi framförallt till chefer och skydds- eller arbetsmiljöombud. Tredagarskursen är även berättigad Afa-stöd.

En- och tvådagarskursen är för små- och medelstora företags platschefer. Den uppfyller arbetsmarknadens krav på grundläggande arbetsmiljökunskaper. Det går även att genomgång en BAM utbildning på egen hand. Vi erbjuder en självstudiekurs där du får utbildningsmaterial med testfrågor för att du skall kunna kontrollera din kunskap.

Grundkursen är för de som inte har någon som helst förkunskap om arbetsmiljö och är ett bra första steg för den som vill lära sig mer. Grundkursen är på en dag, den finns även som färdiginspelad videokurs. Det kan vara en bra merit att gått en BAM grundkurs för den som är arbetssökande eller på jakt efter ett nytt arbete.

För de som gått grundkursen eller motsvarande finns det även en fördjupningskurs på en dag. Den är även till dom dom som behöver fräscha upp minnet lite. Våra kursledare är Prevent-certifierade och alla våra utbildningar håller mycket god kvalité.

Företagsanpassade utbildningar

De flesta av våra utbildningar kan erbjudas som intern, företagsanpassad utbildning i klassrum eller på distans. Låt oss komma till er, så behöver inte er personal resa till utbildningen. Ni kan antingen använda en egen lokal som passar för ändamålet, eller någon annan konferenslokal. Vi kan hjälpa er att hitta en lämplig lokal, utan någon extra kostnad. 

Det finns flera fördelar med företagsanpassad utbildning:

  • Kursavgiften per deltagare blir oftast lägre.
  • Deltagarna behöver inte resa till kurslokal på annan ort
  • Slutresultatet blir alltid bättre då en intern utbildning utformas och baseras på ert företags unika verksamhet, utmaningar och behov.

Vad innebär en intern, företagsanpassad utbildning?   

Kursen följer Arbetsmiljöverkets direktiv och branschens krav enligt SAM-föreskriften. Dessutom anpassar vi utbildningen till just er verksamhet. Vår kursledare kommer att kontakta er för att skapa sig en god uppfattning om deltagarnas utmaningar på arbetet och vilka frågeställningar som finns. Därefter fastställs kurs innehållet.

Bam utbildning

Smidigt i en digital miljö

Våra kurser är digitala vilket gör att du enkelt kan studera vart du än befinner dig så länge det finns en någorlunda stabil internetuppkoppling. Hemma eller på jobbet, kanske till och med på språng! Kurserna går att ta del av livestreamade, som färdiginspelad video eller som självstudier. Du väljer det som passar dig bäst. Det är mycket bekvämt att inte behöva resa någonstans och leta upp en adress för att gå en kortare kurs. Våra kurser är gjorda för att vara engagerande och innehållsrika. När du avslutat en utbildning kommer du ha mer kött på benen gällande arbetsmiljö än innan, de kan vi garantera! De som tar del av våra utbildningar kan kontakta oss via mejl, på chatt eller ringa både när kursen pågår och när den är avslutad.

Kursinnehåll som intresserar

Våra utbildningar är mycket matnyttiga. De ger dig ett övergripande perspektiv på arbetsmiljö och grundläggande arbetsmiljökunskaper. Hos oss får du lära dig om de olika metoder som finns för att kunna arbeta med frågorna i praktiken. Genom vår utbildning hjälper vi dig utveckla arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Vi har tydliga mål med våra kurser såsom kännedom om arbetsmiljölagen och vilka regler som gäller för din verksamhet, olika roller och vad de har för ansvar, hur man upptäcker och hanterar risker, vad man gör om det sker en olycka samt hur man systematiskt arbetar för att förbättra och säkerställa en hållbar och god arbetsmiljö.

Under dagen gör vi kunskapsinventering, vi varvar diskussioner med teoretiska genomgångar och gruppuppgifter. Självklart tar vi paus för fika och lunch samt några kortare bensträckare. Kursledaren tillhandahåller kompendium och övriga dokument som kan behövas. Efter avslutad kurs får ni ett kursintyg.

Vad säger lagen om arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen står det om skyldigheter och regler som arbetsgivare och andra skyddsansvariga skall upprätthålla för att förebygga olyckor och ohälsa på arbetet. Arbetsgivaren är skyldig att planera, kontrollera och leda verksamheten på ett sätt som gör att kraven för en god arbetsmiljö uppfylls. Det är såklart svårt att veta vad dessa skyldigheter, krav och regler är om man inte har en någon tidigare kunskap om arbetsmiljö. Även om man inte är arbetsgivare eller skyddsansvarig kan det vara bra att veta vad det är som gäller, kanske framförallt om man är på en arbetsplats där man misstänker att arbetsmiljölagstiftningen inte följs som den ska. En BAM kurs är aldrig fel och kan vara ett fint tillskott på din CV, framförallt om du söker arbete med chefsbefattning.

Sociala och fysiska aspekter på arbetsplatsen

När man pratar om arbetsmiljö och säkerhet är det första de första tänker på skyddsutrustning. Men hur skyddar man sig mot mobbning och andra sociala arbetsmiljöproblem som kan uppstå? Även om man tror sig ha koll på sin arbetsmiljö finns det många aspekter man kanske har förbisett eller missförstått. Det är dumt att känna sig osäker när det inte krävs så mycket mer än en-tre dagars utbildning för att få en sanningsenlig bild av vad som gäller. Kanske förstår du först efter avslutad kurs riktigt hur viktigt det var för dig att gå den? Det finns även fysiska risker man slutar att se när man blivit hemmablind på en arbetsplats.

Kompetensutveckla din personal

Om det är svårt att få med sig dina kollegor på förändringar som behöver göras för att få en bättre arbetsmiljö kanske det bästa är att ge dem en utbildning så de själva kan förstå riskerna. Få tackar nej till en värdefull utbildning som kan ge dom foten upp i arbetslivet. Att involvera alla i företaget ökar bara era chanser att bli ett tryggt och säkert företag för alla som jobbar där och det är inte så dumt!

Välkommen

Vi är Branschutbildarna Sverige AB, ditt val när det kommer till kompetensutveckling. Hos oss kan du hitta utbildningar som passar dig och din verksamhet. En bra arbetsmiljö gör arbetsplatsen mer attraktiv och bidrar till minskad personalomsättning, färre sjukskrivningar, högre kvalitet och lägre kostnader. Kontakta oss idag!

Kontakt

Branschutbildarna Sverige AB
Box 59
792 21 Mora

Telefon: 070-675 88 01

E-post: kontakt@arbetsmiljökurser.se

Förbättra er arbetsmiljö, kontakta oss!